Ubuntu 22.04 PHP Kurulumu Nasıl Yapılır?

900 x 90px Reklam Alanı

Ubuntu 22.04 PHP Kurulumu Nasıl Yapılır?

Ubuntu 22.04 PHP 8.3 Kurulumu

Ubuntu 22.04, PHP’nin en son sürümünü kullanarak güçlü ve esnek web uygulamaları oluşturmak isteyen geliştiriler için harika bir platform sunar. Bu yazıda, Ubuntu 22.04 üzerinde PHP kurulumunu adım adım ele alacağız.

Adım 1: Depo Güncellemesi

Ubuntu 22.04 işletim sisteminde depo güncellemesi apt update komutu ile yapılır. 

sudo apt update

Adım 2: Resmi PHP Reposu Ekleme

Aşağıda yer alan komutlar ile ilk olarak gerekli sertifikalar ve yapılandırma dosyaları yüklenir. Daha sonra repo sisteme eklenir ve yazılım deposu güncellenir.

sudo apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

apt-get update

Adım 3: Ubuntu 22.04 PHP 8.3 Kurulumu

Aşağıda yer alan komutlar kullanılarak Ubuntu 22.04 üzerinde PHP 8.3 kurulumu gerçekleştirilir.

sudo apt-get install php8.3 php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-imap php8.3-ldap php8.3-xml php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-zip

Adım 4: Kurulumu Doğrulama

PHP'nin kurulup kurulmadığını doğrulamak için aşağıdaki komut kullanılır.

php --version

Kurulum işlemleri tamamlandıktan aşağıda yer alan komut ile PHP fpm servisinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

systemctl status php8.3-fpm

Komut çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

● php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running)
    Docs: man:php-fpm8.3(8)
  Process: 58796 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.3/fpm/pool.d/www.conf 83 (code=exited, status=0>
  Main PID: 58793 (php-fpm8.3)
   Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
   Tasks: 3 (limit: 2178)
   Memory: 7.5M
    CPU: 34ms
   CGroup: /system.slice/php8.3-fpm.service
       ├─58793 "php-fpm: master process (/etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf)
├─58794 php-fpm: pool www
└─58795 php-fpm: pool www

Ubuntu 22.04 üzerinde kurulu olan PHP versiyonları arasında seçim yapmak için update-alternatives komutu kullanılır. Komutun kullanımı aşağıda gösterilmiştir.

update-alternatives --config php
There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).

 Selection  Path       Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/bin/php8.3  81    auto mode
 1      /usr/bin/php8.1  81    manual mode
 2      /usr/bin/php8.3  83    manual mode

Tüm adımlar takip edilerek Ubuntu 22.04 üzerinde PHP 8.3 başarı ile kurulmuş oldu. 

Bu yazıda Ubuntu 22.04 üzerinde PHP 8.3 kurulumunu adım adım gösterdik. PHP'nin güncel sürümünü kurarak web uygulamalarınızı daha verimli ve güvenli bir şekilde geliştirebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İyi kodlamalar!

Yayınlanma Tarihi: 2024-04-02 Güncellenme Tarihi: 2024-04-02 Paylaş: